Управління HR-брендом компанії у сфері ІТ послуг

Дата
2022
Автори
Гонзель Анастасія Адріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі встановлено сутність, завдання та методи дослідження, виокремлено інструменти формування зовнішнього і внутрішнього бренду роботодавця. Досліджено систему управління брендом роботодавця підприємства ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ». На основі проведеного аналізу рівня розвитку HR-бренду компанії, виокремлено основні проблеми, що виникають та безпосередньо впливають на конкурентоздатність на ринку праці. Запропоновано методичне забезпечення обґрунтування вибору методів роботи з громадськістю для підвищення рівня розвитку бренду роботодавця. Впроваджено проведення конкурентного аналізу компанії з використанням адаптованої матриці General Electric – McKinsey.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
073 Менеджмент , 07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Гонзель А. А. Управління HR-брендом компанії у сфері ІТ послуг: кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Гонзель Анастасія Адріївна. - Київ, 2022. - 74 с.