Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу

Дата
2011
Автори
Одинець Євген Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей фазоутворення в фосфато-молібдатних розчин-розплавах лужних металів на основі титану, цирконію, ніобію і танталу, практичному підтвердженню взаємозв’язку сполук, що належать до групи оксидних бронз, із спорідненими їм складними фосфатами та встановленню кореляцій між їх будовою та властивостями. Розчин-розплавною кристалізацією і методом йонного обміну синтезовано сполуки загального складу KNb2O(PO4)P2O7, K2(NbO2)P2O7, K1.92Nb1.82PO8, К2Ta4O11, МІ(TaO2)2PO4 (MI = К, Nа), K3Ta8О14(PO4)5, К3Ta5P2O19, К3Ta6P4O26, K3МIVМV7O21, МІ1/3К2/3(TaО2)2PO4 та ряд ізоструктурних твердих розчинів K3+xMIVхMV8-хО14(PO4)5, МІyK3-yTa8О14(PO4)5 і МІуK(3+х)-уMIVхMV8-хО14(PO4)5 (MI = Li, Nа, Ag; МІV = Ti, Zr; MV = Nb, Ta; 2.00 ≤ x ≤ 2.73, 1.87 ≤ y ≤ 3.59). Структурні дослідження виявили взаємозв’язок між складом та будовою одержаних сполук. Запропоновано принципово новий спосіб пояснення процесу входження тетраедрів РО4 в октаедричну решітку оксиду. Досліджені електрофізичні властивості синтезованих сполук. На основі отриманих результатів проведено кореляційний аналіз між їх будовою та властивостями. Ключові слова : розчин-розплави, кристалізація, вольфрамові бронзи, складні фосфати, РСА, йонний обмін, ГДГ, ширина забороненої зони, імпедансна спектроскопія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Одинець Є. В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Одинець Євген Володимирович. - Київ, 2011. - 22 с.
Зібрання