Упровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні

dc.contributor.advisorРейтерович Ігор Вячеславович
dc.contributor.authorЄршова Надія Геннадіївна
dc.date.accessioned2023-11-14T09:49:50Z
dc.date.available2023-11-14T09:49:50Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ дисертації акцентовано проблематику впровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики для вирішення суспільно значущих завдань, квінтесенцією чого є орієнтація на людину та її потреби, забезпечення максимально ефективної творчої реалізації її здібностей. Сформульовано положення щодо впровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні для підвищення ефективности управління, які охоплюють розуміння природно людських, морально-філософських, публічно-просторових, соціокомунікативних, лінгвокультурних і нормативно-правових особливостей прояву соціальної діяльности, інтерпретованих у системі колективних цінностей та ціннісних орієнтацій. Ключові слова: гуманістичний підхід, публічна політика, людина, духовність, людські права, суспільство, культура, гуманізм, публічна сфера (простір), самоорганізація, інститути громадянського суспільства, публічне управління, комунікація, участь громадськости у прийнятті рішень, євроінтеграційний розвиток України.
dc.description.abstract The thesis focuses on the problems of implementing a humanistic approach in public policy making to solve socially significant issues, the quintessence of which is orientation to a person and his / her needs, ensuring the most effective creative realization of his / her abilities. There are formulated the provisions regarding the implementing a humanistic approach in public policy making in Ukraine to improve management efficiency, which include an understanding of the naturally human, moral-philosophical, public-spatial, sociocommunicative, linguacultural and normative legal features of the social activity manifestation, interpreted in the system of collective values and value orientations. Keywords: humanistic approach, public policy, human, spirituality, human rights, society, culture, humanism, public sphere (space), self-organization, institutions of civil society, public administration, communication, public participation in decision-making, European integration development of Ukraine.
dc.identifier.citationЄршова Н. Г. Упровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Єршова Надія Геннадіївна. - Київ, 2023. - 262 с.
dc.identifier.otherУДК 32:351:172](477)
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5531
dc.language.isouk
dc.subject28 Публічне управління та адміністрування
dc.subject281 Публічне управління та адміністрування
dc.titleУпровадження гуманістичного підходу у виробленні публічної політики в Україні
dc.title.alternativeImplementation of a Humanistic Approach in Public Policy Making in Ukraine
science.typeДисертації
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
Yershova_Dys.pdf
Розмір:
1.47 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання