Психологічні чинники розвитку стресостійкості у фахівців із соціальної роботи

Дата
2022
Автори
Горела Діана Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Емпіричне дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про те, що розвитку професійної стресостійкості сприяють певні психологічні чинники особистості. З отриманих результатів дійшли висновку, що для розвитку стресостійкості необхідним є формування саме інтернальності, прийняття себе та інших, домінантності та емоційного комфорту як у сфері професійного життя, так і у побутових відносинах. При цьому необхідно мінімізувати екстернальні тенденції шляхом формування активних копінг-стратегій готовності до розв’язаннях проблемних ситуацій, як самостійно, так і зі зверненням до значущого референтного оточення. Проведений кореляційний аналіз продемонстрував вагомі зв’язки фізіологічних ознак стресу у соціальних працівників з віком та стажем. Також особливо виразними є зв’язки ознак емоційного стресу з фактором емоційного комфорту, що вказує на тенденцію до зростання стресостійкості за даним параметром по мірі збільшення відчуття емоційного комфорту у фахівця у основних сферах професійної та особистої життєдіяльності. Разом із тим, ще однією вагомою є кореляція готовності до вирішення проблем з пошуком соціальної підтримки. Це може бути пояснено тим, що фахівцю задля вирішення деяких складних завдань та проблем потрібна підтримка та порада колег.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Горела Д. І. Психологічні чинники розвитку стресостійкості у фахівців із соціальної роботи : дипломна робота … бакалавр : 231 Соціальна робота / Горела Діана Ігорівна. - Київ, 2022. – 73 с.