Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови

Дата
2017
Автори
Андріяш Микола Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі детально розглянуто та проаналізовано податкові аспекти економічної євроінтеграції східноєвропейських країн, що уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом. У роботі виявлено соціально-економічні дисбаланси сучасної податкової системи України, що стоять на шляху її розвитку відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС, а саме: 1) між показниками зростання податкових надходжень та базою оподаткування; 2) між показниками податкових надходжень, що затверджені у державному бюджеті на поточний рік та фактичними надходженнями; 3) між донарахованими контролюючими органами за результатами перевірок та фактично сплаченими до бюджету сумами податків і штрафних санкцій; 4) між обсягами надходжень та відшкодування ПДВ; 5) між пропорцією результативності й ефективністю економічної діяльності регіонів України (вузькі межі бюджетно-податкової автономії); 6) між якістю надання податкової інформації та своєчасністю її опрацювання фіскальними органами. Здійснено дослідження механізмів адаптації податкової системи України до європейської моделі податкових відносин на основі методу експертних оцінок та попарних порівнянь. Детермінанти трансформації податкових систем України, Грузії та Молдови в умовах дії угод про асоціацію з ЄС класифіковано за такими групами: 1) фундаментальні чинники; 2) індикаторні детермінанти; 3) ключові фактори відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС; 4) детермінанти за характером походження податків, а саме: а) прямі податки, б) непрямі податки, в) внески до цільових фондів; 5) інституційні чинники; 6) адміністрування; 7) боротьба з податковим шахрайством та агресивним податковим плануванням; 8) сфера обміну податковою інформацією. Реформування податкової політики України, Грузії та Молдови в умовах дії угод про асоціацію з ЄС рекомендовано здійснювати в такому руслі: 1) підвищити стимулюючу роль податку на прибуток, 2) збільшити диференціацію ставок ПДВ з метою підтримки стратегічних галузей економіки, 3) упровадити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, 4) поліпшити умови амортизації для стимулювання оновлення основних засобів усіма суб’єктами господарювання, 5) гармонізувати ставки акцизних податків з метою приведення їх у відповідність до вимог Угоди про асоціацію, 6) вжити комплексних заходів з упровадження електронних сервісів, 7) посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків, 8) адаптувати принципи Проекту по боротьбі з розмиванням бази оподаткування та переміщенням доходів, 9) поглибити інституційну реформу фіскальних органів, 10) упровадити автоматичний обмін податковою інформацією згідно зі стандартами ОЕСР. Система рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесу адміністрування податків, зборів і платежів в Україні, що була була розроблена автором роботи, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС передбачає: реформування ДФС (структури, кадрового складу, повноважень); запровадження дієвого механізму функціонування інституту уповноважених економічних операторів; спрощення податкових і митних процедур завдяки використанню ІТ-технологій; розширення можливостей електронного кабінету платника податків; створення єдиного інформаційного простору для всіх суб’єктів процесу податкових відносин; запровадження прозорого механізму визначення митної вартості; удосконалення справляння податку на нерухомість; чітке виконання календарного плану гармонізації акцизних ставок відповідно до вимог ЄС з метою ефективного планування бюджетних надходжень; удосконалення механізмів боротьби з податковим шахрайством і виведенням капіталів; розробка альтернативної системи оцінювання результативності ДФС України на базі застосування провідного світового досвіду використання КРІ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Андріяш М. М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андріяш Микола Михайлович. - Київ, 2016. – 291 с.
Зібрання