Моральна свобода як філософсько-етична проблема

Дата
2021
Автори
Костенко Валерія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна дипломної роботи полягає в проясненні особливостей етичних поглядів І. Канта на проблему моральної свободи і поглибленні знань про рецепцію кантіанського розуміння свободи у працях філософів неокласичного періоду (Е. Кассірера, М. Гайдеґґера, С.-П. Сартра).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Костенко В. С. Моральна свобода як філософсько-етична проблема : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Костенко Валерія Сергіївна. - Київ, 2021. - 69 с.