Навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів

Дата
2017
Автори
Аль-Гханімі Кабас Джаміль Рашід
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та експериментальній перевірці ефективності методики навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів. Проаналізовано сучасний стан дослідження проблеми навчання читання іноземною мовою, визначено методичні та психологічні передумови навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів. Визначено основні компоненти компетентності в читанні іншомовних академічних текстів, а також конкретизовано вимоги до рівня сформованості компетентності в читанні англомовних академічних текстів студентів четвертого курсу – майбутніх філологів. Виокремлено ефективні прямі та непрямі стратегії, які доцільно використовувати для читання англомовних академічних текстів. Визначено основні особливості наукових статей з фаху та обґрунтовано критерії їх відбору для навчання майбутніх філологів інтенсивного та екстенсивного читання англійською мовою. Обґрунтовано принципи навчання, виділено три етапи навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів (підготовчий, реалізаційний та інтегративний). Розроблено систему вправ і завдань, яка містить три підсистеми, що корелюють з окресленими етапами і, в свою чергу, передбачають групи вправ і завдань; побудовано циклічну модель відповідного навчання. Ефективність запропонованої методики доведено експериментально. За результатами проведеного дослідження укладено відповідні методичні рекомендації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Аль-Гханімі Кабас Д. Р. Навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Аль-Гханімі Кабас Джаміль Рашід. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання