Стратегії й тактики перекладу застарілої лексики й шляхи збереження високого стилю в українському перекладі серіалу “Бріджертони”

Дата
2023
Автори
Ковальчук Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження було зроблено розкрито теоретичні аспекти перекладу застарілої лексики й особливості відтворення високого стилю, зокрема досліджено застарілу лексику та методи її перекладу у сучасній лінгвістиці. Так, найбільш прийнятним у разі перекладу застарілої лексики є використання наступних перекладацьких стратегій: архаїзації, вилучення, нівелювання та модернізації або за іншою класифікацією, стратегій доместикації («одомашнення») та форенізації («очуження»). Для виконання адекватного перекладу необхідним є поєднання відповідних стратегій. Це дає можливість перекладачу передати текст, складний для розуміння глядачів, через приналежність його до минулої епохи, мовою, зрозумілою сучасним реципієнтам. З іншого боку, поєднання декількох перекладацьких стратегій сприятиме збереженню культурно-історичних конотацій у цільовому тексті. А також в науковій роботі проаналізовано якість існуючих перекладів та застосування власних перекладацьких можливостей: загалом, спроби й намагання перекладача відтворити ту чи іншу реалію тогочасної епохи, зображеної в історико-драматичному фільмі виявилися досить успішними, за виключенням деяких моментів, зафіксованих у підрозділі 2.3. Це можна пояснити потребою забезпечити адресата перекладу ефектом, аналогічним тому, який справляє вихідний кінотекст, і позбавитися надлишковості. Разом з тим, складність полягає в тому, що на вибір способу перекладу впливають як мовні, так і екстралінгвістичні фактори через особливості кіноперекладу.
Outdated vocabulary, represented mainly by archaisms and historicisms, plays an important role in the text, being an element of the reproduction of the reality of the past. Such lexical units belong to different theme groups, spheres of functional use, etc., which directly forms a kind of historical background of the work. Therefore, the translation of texts with outdated vocabulary causes the problem of achieving adequacy when reproducing a unit of the original text and conveying its expressive and meaningful as well as historical, cultural and national colour. Reproductive and adaptive tactics of transformative translation have been determined. When translating English archaisms and historicisms into Ukrainian, the translator attempted to apply both domestication and foreignization strategies, striking a balance between conveying the corresponding historical atmosphere of the era and the essence portrayed in the film while resorting to domestication strategy. The quality of existing translations and the application of the translator's translation skills have been analyzed. Overall, the attempts and efforts of the translator to reproduce the reality of the depicted historical era in the historical drama film proved to be quite successful, with some exceptions noted in section 2.3. These can be due to the need to provide the recipient with a similar effect to that of the original script while eliminating excessiveness. However, the complexity is caused by the fact that the choice of translation method is influenced by both linguistic and extralinguistic factors due to the specificities of film translation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ковальчук В. Стратегії й тактики перекладу застарілої лексики й шляхи збереження високого стилю в українському перекладі серіалу “Бріджертони” : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Ковальчук Вікторія. – Київ, 2023. – 69 с.