Розробка мікросервісного ПЗ для обробки медичних даних методом багатокрокової генерації з предметно-орієнтованої моделі

Дата
2022
Автори
Боярський Олексій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено переваги та недоліки існуючого ПЗ, а також вимоги до створюваної мікросервісної програмної системи. Здійснено проектування й розробку предметно-орієнтованої мови програмування для опису у вигляді моделей профілактичних положень клінічних протоколів медичним персоналом. Розроблено генератор мікросервісного ПЗ, який на основі предметно- орієнтованої моделі створює компонент системи, який використовується для надання рекомендацій користувачам. Упровадження розробленого мікросервісного ПЗ дозволяє користувачам відслідковувати власні медико-біологічні параметри та отримувати рекомендації, щодо покращення стану здоров’я на основі положень клінічних протоколів. Також може застосовуватись як платформа для незалежних експериментів, що фокусуються на вдосконалення та розширення профілактичних рекомендацій за допомогою розробленої предметно орієнтованої мови програмування для можливості швидкої демонстрації чи отриманих результатів. Ключові слова: ОБРОБКА МЕДИЧНИХ ДАНИХ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ, ГЕНЕРАЦІЯ МІКРОСЕРВІСНОГО ПЗ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Боярський О. В. Розробка мікросервісного ПЗ для обробки медичних даних методом багатокрокової генерації з предметно-орієнтованої моделі : випускна кваліфікаційна магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Боярський Олексій Володимирович. - Київ, 2022. - 84 с.