Англійськомовні тексти новин на безпекову тематику в українському перекладі

Дата
2023
Автори
Кравчук Віталій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дискурс – це комплексна комунікативна подія між мовцем і слухачем, яка відбувається з урахуванням різних контекстів і включає соціокультурні, політичні, психологічні та інші фактори. Класифікації дискурсу варіюються в залежності від спеціалізації автора. Однак, у цій роботі основною класифікацією є І. Шевченко та О. Морозової, у якій є поділ дискурсу за соціально-ситуативним параметром, зокрема медійний дискурс як один із найпоширеніших типів. Медійний дискурс є способом комунікації, використовуваним мас-медіа для поширення інформації, інтерпретації подій та впливу на громадську думку. Він включає такі підтипи, як новинний, інформаційно-аналітичний, розважальний та рекламний дискурс. Новинний дискурс передає актуальні події, факти, аналізи та коментарі через різні медійні канали, включаючи інтернет. Новинний дискурс представлений власне новинами – інформація або репортаж про останні події. Новини є окремим інформаційним жанром і в англо-американській традиції вони розглядаються як тип медіа-дискурсу. Текст новини є інформаційним матеріалом, який передає факти про нещодавні події. Він характеризується об'єктивністю, конкретністю, короткістю та структурованістю, що дозволяє ефективно та зрозуміло донести інформацію аудиторії. Модель міжмовної метонімії передбачає заміну певної мовної одиниці оригіналу на іншу в перекладі, котра є близькою за значенням або асоціативно пов'язана з нею. Зазвичай цю модель уживають для заміни мовної одиниці оригіналу на позначення назви країни на ту, що іменує її президента в тлумаченні. В індивідуальному різновиді безпекового тексту назву країни замінюють ім’я її лідера, а в колективному назву країни міняють на ім’я її лідера, столицю або назву урядової будівлі. Перспектива подальшого дослідження полягає в аналізі та виокремленні перекладацьких моделей під час відтворення текстів інтернет-новин на безпекову тематику інших провідних англійськомовних видань.
The title of my thesis is «Rendering of the English-speaking news articles on safety into Ukrainian». The relevance of this paper results from the orientation of linguistics and translation studies towards investigating different types of communication, in particular translation of the news discourse, entailing online pieces of news as the most common type of media discourse. The aim of the work is to single out the patterns for discourse translation of the English Internet news. The outlined aim presupposed the fulfillment of the following tasks: to cover modern approaches to the discourse interpretation, to study its classification and connection with translation studies, define the characteristic features and typology of news discourse, reveal the structure of English news stories, explain the concept of news texts on safety issues with its further categorization into individual and collective; identify and explain the use of the most commonly used translation patterns in the reproduction of English-language news on individual and collective safety topics in Ukrainian. The pattern of perspectivational switch is the process of changing a certain perspective from the source text to a completely different one in the target language to attract the attention of Ukrainian readers and to match their mentality. In individual safety texts, the perspective is changed from the event itself to human emotions, and in collective safety texts, from the event to its impact on relations with Ukraine. The pattern of interlingual metonymy involves replacing a word or phrase in the original with another in the translation that is close in meaning or associatively related to the original term. In texts on individual safety, the name of the country is replaced by the name of its leader, and in the collective ones, the name of the country is replaced by the name of its leader, capital or name of a government erection. The prospect of further research lies in analyzing and distinguishing translation patterns in the reproduction of online security news texts of other far-famed English-speaking news sites.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кравчук В. Англійськомовні тексти новин на безпекову тематику в українському перекладі : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Кравчук Віталій. – Київ, 2023. – 57 с.