Оцінка емоційного забарвлення текстів на основі засобів і технології аналізу великих даних

Дата
2022
Автори
Іванченко Георгій Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній роботі досліджено та проаналізовано способи отримання великих наборів даних, основні принципи роботи з ними, методи накопичення та збереження, підходи до їх обробки. Розглянуто принципи побудови та види аналітичних систем для роботи з великими даними, визначено труднощі, які виникають під час їх розробки (масштабування, слабка структурованість даних, недостатня визначена обсягів ресурсів для виконання задач аналізу великих даних). Запропоновано використання хмарних обчислень. Розглянуто основні засади класичної архітектури хмарних обчислень. Досліджено та вирішено задачу емоційного аналізу слабко структурованих текстових даних, деталізовано методи її розв’язання. Для забезпечення зручності у використанні системи створено інтерактивний веб-портал, через який забезпечується доступ до реалізованої системи, викладено принципи її підготовки та розгортання на будь-якій інфраструктурі та у будь-яких масштабах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Іванченко Г. А. Оцінка емоційного забарвлення текстів на основі засобів і технології аналізу великих даних : кваліфікаційна робота бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Іванченко Георгій Андрійович. – Київ, 2022. – 45 с.