Пропаганда як засіб політичного впливу

Дата
2021
Автори
Перенчук Іван Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження : визначити особливості пропаганди як засобу політичного впливу. У ході дослідження визначено теоретичні засади дослідження політичної пропаганди. Досліджено механізм впливу політичної пропаганди. Виокремлено особливості пропаганди у сучасній політиці. Політична пропаганда це такий спосіб розповсюдження влади, за якого відбувається процес підпорядкування – пропаганда захоплює групи, маси та народи. Можна зробити висновок, що лідери, вожді або партії, тобто суб’єкти впливу, завжди мають певні мотиви та потреби у кореляції поведінки людей. Ці мотиви далі виливаються у форму ідей та поглядів, які передаються опосередковано через ЗМІ. Політичну пропаганду можна характеризувати по-різному, але можна виокремити два основних напрямки: перший – функціональний, дослідники якого, наприклад Лассуелл, Ліппманн, описують пропаганду як нейтральне або позитивне явище. Та другий, протилежний, напрямок у дослідженні феномену пропаганди (Адорно, Фромм та ін.), за яким пропаганда критикується саме як засіб для маніпуляції свідомістю мас чи особи. У дослідженні пропаганди є важливим звертатись до вивчення розвитку та становлення масової людини – тобто сприятливої площини, на якій виростають політичні пропаганди. Пропаганда орієнтується на масову свідомість, вона триває нескінченно довго. Механізми реалізації політичної пропаганди полягає у створені, посилені та підтримці речей, що дозволяють ефективно функціонувати та панувати певній владі чи політичному лідеру. Важливим пунктом у веденні пропаганди є міф. Міф як політична технологія у якості елементів містить у собі трансформацію мови, зміну та появу нових слів, насичення промов емоційним забарвленням, впроваджуються ритуали, відбувається реорганізація ієрархії цінностей... Пропаганда залишається важливою ланкою у соціальному організмі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Перенчука І. Є. Пропаганда як засіб політичного впливу : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Перенчук Іван Євгенович. - Київ, 2021. - 74 с.