Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду

Дата
2018
Автори
Варченко Вікторія Вячеславіфвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджено та обґрунтовано вплив способу модифікації вугільно-пастових електродів та типу модифікатора на процеси електрохімічного окиснення біологічно-активних похідних індолу – вінпоцетину, ондансетрону і тропісетрону. Запропоновані способи модифікації вугільно-пастових електродів дозволили знизити межі виявлення та у деяких випадках розширити діапазон лінійності градуювального графіку при вольтамперометричному визначенні цих сполук. Встановлено, що вінпоцетин, ондансетрон і тропісетрон необоротно окиснюються на немодифікованих вугільно-пастових електродах на ділянці потенціалів +0,8 – +1,4 В з перенесенням одного електрону у лімітуючій стадії процесу. Встановлено, що введення у пасту каліксаренів викликає часткове блокування поверхні електроду, причому зменшення фарадеєвських струмів є непропорційним зменшенню площі електрохімічно активної поверхні внаслідок перекриття дифузійних шарів окремих активних ділянок. Встановлено критерії CEC-механізму, в якому дві частинки електрохімічно активні в близькій ділянці потенціалів. Показано, що у присутності іонів Ag+ окиснення вінпоцетину відбувається за таким механізмом, причому першою хімічною стадією є реакція комплексоутворення між вінпоцетином і іонами Ag+. Встановлено, що електрохімічна обробка вугільно-пастового електроду при потенціалі 1,5 В протягом 120 с викликає збільшення висоти сигналу окиснення тропісетрону в 2-3 рази, а також розширення діапазону лінійності калібрувального графіка за рахунок видалення продуктів окиснення з поверхні електроду. Ключові слова : вінпоцетин, тропісетрон, ондансетрон, вугільно-пастовий електрод, каліксарени, наночастинки, внутрішнє модифікування, циклічна вольтамперометрія, диференційна імпульсна вольтамперометрія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Варченко В. В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 Аналітична хімія / Варченко Вікторія Вячеславіфвна. - Київ, 2018. - 182 с.
Зібрання