Маркетинговий потенціал підприємства та стратегія підвищення ефективності його використання

Дата
2022
Автори
Полюхович Анна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній магістерській роботі проаналізовано основні підходи до визначення сутності маркетингового потенціалу підприємства, його змісту, властивостей та структурних елементів. Здійснений аналіз наукових підходів показав, що маркетинговий потенціал є важливою складовою загального потенціалу підприємства, яка об’єднує внутрішні ресурси та зовнішні можливості для досягнення поставлених цілей. На основі отриманої інформації запропоновано власне визначення поняття «маркетинговий потенціал». Досліджено особливості процесу формування та використання маркетингового потенціалу, визначено основні чинники внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на даний процес. Здійснено аналіз трьох підходів до оцінки маркетингового потенціалу: результативного, діагностичного та комплексного.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
051 Економіка , 05 Соціальні та поведінкові науки
Бібліографічний опис
Полюхович А. В. Маркетинговий потенціал підприємства та стратегія підвищення ефективності його використання : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Полюхович Анна Василівна. - Київ, 2022. - 93 с.