Євроскептицизм як прояв правого популізму

Дата
2021
Автори
Білинець Богдан
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі було виявлено та підтверджено характеристики правого популізму в Європейському Союзі в цілому і сформульовано існуючі тенденції розвитку даного політичного феномена у взаємозв'язку з націоналізмом і євроскептицизмом.. Були виявлені специфічні риси конкретних національних/регіональних кейсів правого популізму дійсно обумовлені конкретно державно/регіональними версіями націоналізму і євроскептицизму, а також особливостями національної політичної культури. У той же час, не виявлено прямої кореляції між успішністю партійних проектів і такою значущою для правопопулістського дискурсу зовнішньої змінної як рівень євроскептицизму – що можна пояснити згаданим вище переважно інструментальним характером популістської риторики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Білинець Б. Євроскептицизм як прояв правого популізму : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Білинець Богдан. - Київ, 2021. – 54 с.