Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків

Дата
2017
Автори
Іванова Євгенія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене вивченню сімейних стосунків як чинника розвитку ЕІ підлітків. У результаті теоретичного аналізу проблеми з'ясовано, що зміни в пізнавальній та емоційній сферах у підлітковому віці стимулюють динаміку розвитку ЕІ, що відбуваються під впливом міжособистісної взаємодії в батьківській сім'ї. З урахуванням цього, розроблено програму дослідження ЕІ в підлітків, адаптовано методику для вимірювання ЕІ на вибірці українських підлітків; встановлено норми розвитку компонентів ЕІ в підлітковому віці. З’ясовано зв'язок між характеристиками сімейних стосунків та проявом ЕІ у підлітків. Виявлено, що повага до дитини, її схвалення та прийняття позитивно впливають на розвиток її здатності ідентифікувати, розуміти та адекватно виражати свої емоційні переживання. Визначено особливості сімейних стосунків, які функціонують в якості сприятливих або несприятливих чинників розвитку ЕІ підлітків, а саме: комунікація, самооцінка, норми сімейної системи, соціальні зв’язки, присутність в «тут і тепер», позиція дитини в сімейній системі тощо. Розроблено програму оптимізації розвитку ЕІ підлітків та їхніх стосунків у сім’ї.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Іванова Є. О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Иванова Євгенія Олегівна. - Київ, 2017. - 24 с.
Зібрання