Протиборство етичного й естетичного канонів в українській прозі (декадентський досвід)

Дата
2023
Автори
Олійник Валерія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає в аналізі творчості українських письменників на зламі ХІХ – ХХ століть через призму естетичного та етичного взаємозв’язку, побачити, як естетичне деформує сприйняття етичного у суспільстві й навпаки. Досліджено творчість українських письменників – Б. Лепкого та О. Авдиковича через лінзу естетичних та етичних взаємозв’язків у прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розглянуто, яким чином формувалися нові смаки декадансу, їхнє коріння. Вирішено низку завдань : подивитися через призму століть історії філософії на декадентський досвід, естетичні та етичні канони висвітлено за допомогою літератури та поетичного сприйняття персонажів, виявлено, що найбільшу цінність для декадентів представляє не етичне, а естетичне, а надто каламбурна категорія – «неправильне красиве», що чіпляє читача, зображено типового персонажа для декадентської доби, проаналізовано нищівну критику декадентів направлену на зміни та розвиток суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Олійник В. О. Протиборство етичного й естетичного канонів в українській прозі (декадентський досвід) : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Олійник Валерія Олександрівна. – Київ, 2023. – 48 с.