Особистісний розвиток майбутніх психологів арт засобами в умовах післядипломної освіти

Дата
2017
Автори
Інжиєвська Леся Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено аналізові психолого-педагогічних умов собистісного розвитку майбутніх психологів. Розкрито зміст особистісного розвитку май бутніх психологів в умовах післядипломної освіти, виокремлено в його структурі особистісну і професійну складові.Емпірично встановлено модель інтеграції внутрішніх чинників особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, що містить: соціальний інтелект, емоційно-ціннісний аспект особистісного розвитку, професійна результативність і ефективність особистісного розвитку. Визначено можливості застосування арт-засобів у навчальному процесі як методів формувального впливу на особистісний розвиток майбутніх психологів. Розроблено арт-корекційну програму особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти. З’ясовано її вплив на особистісний розвиток айбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, що відбилося напсихологічних показниках їхнього особистісного розвитку в умовах післядипломної освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Інжиєвська О. А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Інжиєвська Олеся Анатоліївна. - Київ, 2017. 23 с.
Зібрання