Участь органів опіки та піклування в цивільному процесі Україні

Дата
2016
Автори
Новик Наталія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження теми участі органів опіки та піклування у цивільному процесі України було вивчено і проаналізовано 407 судових справ, які розглядалися Дубровицьким та Сарненським районними судами Рівненської області та Оболонським районним судом міста Києва. Досліджені справи свідчать, що найчастіше з числа зазначених у ст. 45 ЦПК України суб’єктів до суду для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб звертаються прокурор та органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Проведене дослідження дозволило автору обґрунтувати низку положень науково-теоретичного та практичного характеру, в тому числі рекомендації щодо внесення змін до законодавства для вдосконалення регулювання участі органів опіки та піклування у цивільному процесі України. У висновках сформульовано найбільш важливі теоретичні та практичні результати дослідження, основними серед яких є такі: Мета участі органів опіки та піклування у цивільному процесі - захист та сприяння захисту прав, свобод та інтересів осіб, які через поважні причини не можуть самостійно здійснити захист, а також надання суду відомостей про факти, що мають юридичне значення і необхідні для з’ясування всіх обставин справи та ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення. Проведений аналіз теоретичних підходів та судової практики дозволив довести, що окрім категорій справ, вже визначених законодавством, органи опіки та піклування повинні мати право звертатися до суду із заявами у справах про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою у випадках, коли захисту потребують права, свободи та інтереси неповнолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних. Органи опіки та піклування, які звертаються до суду з позовом (заявою) для захисту прав, свобод та інтересів інших осіб, належать до осіб, які беруть участь у справі. На відміну від позивачів (заявників) чи співпозивачів органи опіки та піклування не є учасниками спірних правовідносин, мають лише процесуальну заінтересованість у справі, яка зумовлена метою участі у справі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Новик Н. С. Участь органів опіки та піклування в цивільному процесі Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Новик Наталія Сергіївна. - Київ, 2016. - 213 с.
Зібрання