Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

Дата
2016
Автори
Шилін Сергій Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню механізму надпровідності у халькогенідних надпровідниках під високим тиском, вивченню їх електричних, магнітних та спектроскопічних характеристик. Детальне дослідження Мессбауерівських спектрів селеніду феруму та продуктів його інтеркаляції металічним літієм дозволило встановити роль магнітних флуктуацій у надпровідному спарюванні. Було встановлено, що прикладення тиску до FeSe0,5Te0,5 на рівні декількох ГПа призводить до зростання критичної температури, проте під високим тиском близько 8 ГПа надпровідність зникає через структурний фазовий перехід. Показано кореляцію надтонких параметрів 57Fe та Тс в серії халькогенідів феруму, що свідчить про залежність ефективності надпровідного спарювання від d-електронної густини, зокрема густини станів поблизу рівня Фермі. У результаті вивчення поведінки електричного опору, у тому числі в зовнішньому магнітному полі, та магнітних досліджень встановлено, що сірководень є першим класичним високотемпературним надпровідником з рекордно високою критичною температурою 203 K під високим тиском. На основі спостереженого ізотопного ефекту, що полягає у зниженні критичної температури до 131 K в дейтерованому сірководні, продемонстровано фононний механізм надпровідного спарювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Шилін С. І. Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія / Шилін Сергій Ігорович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання