Економічна і соціальна ефективність корпоративної соціальної відповідальності підприємства

Дата
2022
Автори
Коротенко Анна Констянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі узагальнено теоретико-методичних положення щодо ефективного впровадження та розвитку корпоративної соціальної відповідальності та охарактеризовано світові та вітчизняні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності, визначено перспективи та пріоритети її розвитку на вітчизняних підприємствах на прикладі ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК». Використання наведених методів діагностики корпоративної соціальної відповідальності може стати прикладним інструментарієм в процесах формування та управління корпоративною соціальною відповідальністю на вітчизняних підприємствах. Розроблені практичні рекомендації щодо ефективного впровадження та розвитку корпоративної соціальної відповідальності ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» сприятимуть подальшому розвитку підприємства, підтримці його репутації та позитивному внеску в суспільство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Коротенко А. К. Економічна і соціальна ефективність корпоративної соціальної відповідальності підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Коротенко Анна Констянтинівна. - Київ, 2022. - 100 с.