Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов’ї

Дата
2016
Автори
Яценко Анастасія Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та методологічні засади конструктивно-географічного дослідження процесу рекреаційного лісокористування у лісокультурних ландшафтах Північно-Західного Приазов’я. Здійснено джерелознавчий аналіз дослідження поняття територіальна рекреаційна система. Запропоновано історичну періодизацію створення та формування лісокультурних територій Північно-Західного Приазов’я. Проведено дослідження щодо зміни екоморфної структури трав’яного покриву окремих ділянок лісу під впливом витоптування. На основі досліджень розроблено функціонально-рекреаційне зонування лісництв та укладено відповідні карти для кожного з них. Розроблено рекомендаційні заходи щодо оптимізації рекреаційного освоєння та використання лісових територій Північно-Західного Приазов’я в майбутньому. Удосконалено методику конструктивно-географічного дослідження природно-ресурсного потенціалу лісокультурних насаджень Північно-Західного Приазов'я на основі лісотаксаційних та лісотипологічних показників. Удосконалену методику апробовано під час польових досліджень проведених автором у лісокультурних ландшафтах Північно-Західного Приазов’я в 2011-2016 рр. На основі даних, отриманих під час польових досліджень, здійснено природно-рекреаційний аналіз властивостей лісокультурних насаджень із туристсько-рекреаційних позицій. Укладено карту регіону дослідження. Визначено території, які найбільш підходять для активного, прогулянкового та санаторно-курортного відпочинку. Розроблені пізнавально-пішохідні маршрути вихідного дня лісовими територіями Північно-Західного Приазов'я.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Яценко А. Д. Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов’ї : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Яценко Анастасія Дмитрівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання