Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло

Дата
2017
Автори
Лазер Тарас Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено визначенню особливостей вербалізації комічного у текстах романів Л. Піранделло. Здійснено аналіз наукових робіт з історії естетичної, психологічної та філософської думки, мовознавчих студій, у яких розглянуто означену проблему. Зроблено критичний огляд міркувань письменника про комічне і виявлено, що висновки Л. Піранделло про гумор, висловлені у його теоретичній праці «L’umorismo», слід розглядати лише як проміжний етап творчої еволюції автора. У дисертаційній роботі систематизовано мовні засоби об’єктивації комічного у ранній великій прозі письменника (фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксичні та стилістичні), а також окреслено особливості їх застосування для вираження авторської іронії, сарказму, сатири та гумору. Встановлено, що в концептосфері творів Л. Піранделло комічне виявляється у п’яти базових концептах: ТРАДИЦІЇ, РЕЛІГІЯ, БЮРОКРАТІЯ, МИСТЕЦТВО та НАУКА. Визначено їхню структуру та дихотомії, які покладено в основу реалізації комічної суперечності у межах кожного з них. Зафіксовано повторювані референти комічного у творах письменника.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лазер Т. В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 – романські мови / Лазер Тарас Васильович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання