Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України

Дата
2017
Автори
Трохлюк Олександр Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розроблено теоретичні, правові та практичні положення, пов’язані з реалізацією засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України. Надано поняття засади забезпечення доведення винуватості у кримінальному провадженні. Окреслено етапи виникнення та становлення засади забезпечення доведення винуватості у вітчизняному кримінальному процесі й охарактеризовано їх особливості. Запропоновано класифікацію рішень ЄСПЛ щодо реалізації засади забезпечення доведення винуватості у кримінальному процесі: 1) покладення обов’язку доведення винуватості 2) використання для доведення винуватості доказів, отриманих незаконним шляхом; 3) доведення винуватості «поза розумним сумнівом». Встановлено суб’єктів, на яких покладається обов’язок доведення винуватості як однієї з вимог реалізації засади забезпечення доведення винуватості у досудовому розслідуванні. Визначено поняття законного порядку доведення винуватості як вимоги реалізації засади забезпечення доведення винуватості у досудовому розслідуванні та судовому провадженні. Сформульовано поняття механізму забезпечення доведення винуватості у досудовому розслідуванні та розкрито способи його реалізації. Розроблено та надано пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, які регламентують та забезпечують реалізацію засади забезпечення доведення винуватості у кримінальному провадженні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Трохлюк О. П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Трохлюк Олександр Петрович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання