Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України

Дата
2017
Автори
Духневич Андрій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній аграрно-правовій науці комплексним монографічним дослідженням методологічних, теоретичних, законодавчих основ і практичних проблем організаційно-правового забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України. У роботі розкрито юридичну природу Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ, досліджено особливості норм Угоди про сільське господарство СОТ, проведено їх класифікацію, проаналізовано їх зміст та визначено функціональне призначення в механізмі правового регулювання аграрних відносин. Сформульовано визначення понять «доступ до ринку», «внутрішня державна підтримка сільського господарства» як аграрно-правових категорій та розкрито їх суть. Досліджено інституційно-функціональне забезпечення реалізації Угоди про сільське господарство та інших багатосторонніх угод СОТ в організаційній структурі СОТ та органами державної влади України. Сформульовано наукові висновки й зроблено рекомендації спрямовані на розвиток системи та структури аграрного права, удосконалення аграрного законодавства, механізму правового регулювання аграрних відносин в умовах членства України в СОТ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Духневич А. В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Духневич Андрій Вікторович. - Київ, 2017. – 38 с.
Зібрання