Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами

Дата
2011
Автори
Давиденко Юлія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи проведено порівняння різних синтетичних підходів до одержання координаційних сполук на прикладі системи “мідь - піразоловмісний ліганд”. Досліджено особливості взаємодії міді з піразольними лігандами в неводних розчинах, встановлено фактори впливу на склад і будову отриманих багатоядерних координаційних сполук і оптимальні умови їх отримання. Доведено, що ядерність комплексів залежить від способу синтезу і є вищою у випадку окисного розчинення металу і меншою у разі використання солей Cu(II). Розроблено нові методики синтезу поліядерних комплексів на основі 9-азаметалокраун-3 фрагментів з використанням міді як вихідної речовини. Показано, що перспективним окисником для одержання багатоядерних сполук міді є солі Cu(II). Ключові слова: комплекси 3d-металів, піразоли, азаметалокрауни, магнітні властивості, термічний аналіз, електрохімічне відновлення кисню.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Давиденко Ю. М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.0 Неорганічна хімія / Давиденко Юлія Михайлівна. - Київ, 2011. - 218 с.
Зібрання