Особливості відтворення порівнянь в українському перекладі роману Кармен Лафорет «Ніщо»

Дата
2023
Автори
Чаркіна Аліса Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – продемонструвати лінгвостилістичну особливість порівнянь як засобів відображення індивідуально-авторської світобудови та визначити специфіку їх відтворення в українському перекладі роману Кармен Лафорет «Ніщо». Об’єктом дослідження є порівняння як стилістичні прийоми та їх переклад. Предмет дослідження складають особливості перекладу порівнянь в українськомовному перекладі роману Кармен Лафарет «Ніщо». Наукова новизна проведеного дослідження полягає у його фокусі на найсучаснішому виданні класичного іспанського роману та його перекладі, що дозволяє висвітлити новий етап розвитку іспанського перекладознавства, зосереджуючись на максимальній передачі як предметного змісту, так і образності. У роботі здійснено аналіз репродуктивних та адаптивних стратегій відтворення українською мовою образних порівнянь іспанського роману.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чаркіна А. О. Особливості відтворення порівнянь в українському перекладі роману Кармен Лафорет «Ніщо» : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Чаркіна Аліса Олександрівна. – Київ, 2023. – 61 с.