Соціально-трудова мотивація персоналу підприємств харчової промисловості

Дата
2020
Автори
Дмитренко Лілія Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми зумовлена насамперед тим, що стале функціонування вітчизняних підприємств харчової промисловості в умовах суспільних трансформацій можливе лише за рахунок впровадження інноваційних моделей соціально-трудової мотивації персоналу, здатних забезпечити, з однієї сторони, ефективну та результативну діяльність кожного працівника, а з іншої сторони, аналогічну діяльність і підприємства в цілому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Дмитренко Л. П. Соціально-трудова мотивація персоналу підприємств харчової промисловості : кваліфікаційна магістерська робота : 054 Соціологія / Дмитренко Лілія Павлівна. - Київ, 2020. - 98 с.