Вплив структури сенсибілізатора на інформаційні властивості фототермопластичних олігомерних композицій, допованих сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду та акцепторами електрону

Дата
2023
Автори
Шталтовний Владислав Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі створено нові фототермопластичні фотопровідні олігомерні плівкові композиції на основі фотопровідного карбазолілвмісного коолігомеру гліцидилкарбазолу та бутилгліцидилового етеру, сенсибілізованого акцепторами електрону, а також сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду різної структури та досліджено їх cпектральны, фотопровідні та інформаційні властивості. Ключові слова: олігомерні композиції, перенос заряду, фотопровідність, фототермопластики.
The novel photoconductive photothermoplastic oligomeric film compositions based on carbazolyl-containing cooligomer sensitized by organic electron acceptors or intramolecular charge-transfer compounds of different types have been obtained. Their spectral, photoelectrophysical and information properties have been investigated. Key words: oligomeric compositions, сharge transfer, photoconductivity, photothermoplastics.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Шталтовний В. В. Вплив структури сенсибілізатора на інформаційні властивості фототермопластичних олігомерних композицій, допованих сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду та акцепторами електрону : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Шталтовний Владислав Вячеславович. - Київ, 2023. - 61 с.