Розв'язання логістичної задачі комівояжера з урахуванням суб'єктивної оцінки часу проїзду

Дата
2023
Автори
Кіптик Кірілл Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження роботи є процес розв’язування задачі комівояжера використовуючи суб’єктивні оцінки часу отримані з аналізу новинних ресурсів. Предметом дослідження роботи є розробка програмного засобу для аналізу новинних ресурсів використовуючи технологію розпізнавання іменованих сутностей та за допомогою цих оцінок розв’язання логістичної задачі комівояжера. Метою роботи є дослідження сучасних проблем логістики, аналіз сучасних проблем розподілу даних, аналіз різних підходів до розв’язання задачі комівояжера та на основі даного теоретичного матеріалу скомпонувати оптимальну методику вирішення логістичних проблем за допомогою задачі комівояжера. Навчити лінгвістичну модель аналізувати новинні ресурси та розробити програмну реалізацію розв’язання даної задачі комівояжера. Методи розробки: теоретичне дослідження, методи розв’язання задачі комівояжера, навчання моделі розпізнавання іменованих сутностей за допомогою методу опорних векторів, визначення суб’єктивних часових оцінок за допомогою нечіткого регулятора. Інструменти розробки: безкоштовний, вільно поширюваний мовний корпус від команди lang-uk; безкоштовна, вільно поширювана бібліотека MITIE; мова програмування Python. Результати роботи: виконано загальний огляд сучасних проблем логістики та розподілу потоків даних, проаналізовані різні методики розв’язання задачі комівояжера та сконцентровано увагу на методі гілок та меж. Навчено лінгвістичну модель розпізнавання іменованих сутностей (в нашому випадку локацій), за допомогою даної моделі проведений аналіз новинних ресурсів. Запропоновано підхід до розв’язання задачі комівояжера методом гілок та меж за умови використання суб’єктивних оцінок на час переміщень. Розроблено програмну реалізацію процесу розв’язування нечіткої задачі комівояжера. Результати роботи можна використовувати для покращення планування маршрутів з урахуванням нечіткого часу на подолання ділянок шляху в різних навігаційних задачах та ситуаціях прийняття рішень. Запропоноване вдосконалення постановки та способу розв’язання задачі комівояжера дозволяє покращити та вирішити окремі суттєві проблеми у галузі промислової логістики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Кіптик К. В. Розв'язання логістичної задачі комівояжера з урахуванням суб'єктивної оцінки часу проїзду : кваліфікаційна робота ... магістра : 124 Системний аналіз / Кіптик Кірілл Вікторович. - Київ, 2023. - 65 с.