Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства

Дата
2016
Автори
Бірюкова Алевтина Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення проблем розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення співвідношення трудового права та законодавства. Охарактеризовано співвідношення трудового права та трудового законодавства на етапі їх становлення та розвитку. Визначено сучасний стан співвідношення трудового права та законодавства. Розкрито теоретико-методологічні підходи до визначення понять «трудове право» та «трудове законодавство». Охарактеризовано проблеми співвідношення теоретичної конструкції понять «система трудового права» та «система трудового законодавства». З’ясовано сутність та структуру системи трудового законодавства України. Визначено поняття, внутрішню будову та види нормативно-правового акта як структурного елемента системи трудового права та законодавства. Розкрито проблеми співвідношення інституту трудового права та інституту законодавства. Окреслено наукові підходи до визначення поняття принципів трудового права та законодавства. Проаналізовано систему принципів трудового права та законодавства. Охарактеризовано загальноправові та галузеві принципи трудового права і трудового законодавства України. Розкрито поняття та систему джерел трудового права і трудового законодавства. Охарактеризовано закони як найвищий рівень джерел трудового права та законодавства України. Розкрито підзаконну нормотворчість як джерело трудового права і законодавства. Визначено локальні нормативно-правові акти в системі джерел трудового права та законодавства. Напрацьовано загальну характеристику договірного рівня правового регулювання трудового права та трудового законодавства. Визначено проблеми розмежування та перспективи розвитку співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства. Узагальнено закордонний досвід формування галузей трудового права та трудового законодавства на рівні соціального партнерства. Ключові слова: трудове право, законодавство, трудове законодавство, право на працю, держава, свобода праці, правовий механізм реалізації, система, принципи, правові гарантії, правові форми, працівник, роботодавець.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бірюкова А. Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Бірюкова Алевтина Геннадіївна. - Київ, 2016. - 39 с.
Зібрання