Неоколоніалізм в сучасному філософському дискурсі

Дата
2023
Автори
Чухліб Сергій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є з’ясування змісту і особливостей становлення і розвитку неоколоніалізму в сучасному філософському дискурсі. Предметом дослідження є пояснення сутності неоколоніалізму в умовах сучасних викликів. Об’єктом дослідження є філософія неоколоніалізму в умовах сучасного середовища. У ході дослідження розкрито сутність феномену неоколоніалізму в загальнонауковому та філософському дискурсах; розкрито особливості методичного інструментарію дослідження неоколоніалізму; проаналізовано особливості та тенденції політико-соціального неоколоніалізму; досліджено економічний неоколоніалізм в умовах глобалізації; проаналізовано сучасні тенденції трансформації неоколоніалізму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Чухліб С. С. Неоколоніалізм в сучасному філософському дискурсі : кваліфікаційна робота … бакалавр : 033 Філософія / Толмачова Олена Олегівна. – Київ, 2023. – 50 с.