Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації

Дата
2016
Автори
Зикова Ольга Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено комплексне дослідження особливостей трансформації доларизації економіки у країнах Латинської Америки в умовах глобалізації. Проаналізовано еволюцію концептуальних підходів до трактування доларизації, розглянуто основні теоретичні наукові підходи до типології доларизації із застосуванням відмінних класифікаційних критеріїв з акцентом на розмежування її форм і типів. Розкрито фундаментальні макроекономічні тенденції розвитку країн регіону у новому середовищі та вектори впливу глобалізації на екзогенні та ендогенні фактори доларизації. Досліджено ефекти введення офіційної доларизації в Еквадорі. Розроблена теоретична модель оцінки ефекту гістерезису з використанням багатофакторної моделі довгострокової рівноваги доларизації, визначено поточні та прогнозні рівноважні рівні депозитної доларизації у країнах Латинської Америки та в Україні на основі макроекономічних показників, поточних і попередніх рівнів доларизації. Виявлено особливості реалізації монетарної політики у латиноамериканських країнах у рамках стратегії дедоларизації з урахуванням ефектів коливань глобальної ліквідності. Проаналізовано напрями стратегії дедоларизації в країнах регіону з виокремленням її рівнів, форм та інструментів. Ключові слова: Латинська Америка, доларизація економіки, фінансова доларизація, стратегія дедоларизації, глобалізація, відкритість економіки, монетарна політика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Сніжко О. В. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сніжко Оксана Володимирівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання