Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника

Дата
2018
Автори
Марушкевич Алла Адамівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Плахотнік Ольга Василівна
Спіцин Євгеній Сергійович
Жиленко Микола Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У навчальному посібнику розкрито вимоги до особистісних і професійних якостей викладачів ЗВО, названі їх основні посади, види професійної діяльності, права, обов'язки і соціальні гарантії. Висвітлені нормативно-правові засади професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника, особливості планування його професійно-педагогічної діяльності. Розглянуто можливості професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічного працівника до навчання і виховання студентської молоді, навчально-методичної діяльності та науково-дослідницької роботи. Розтлумачено основні поняття та проаналізовано структуру професійно-педагогічної майстерності і зміст професійної етики науково-педагогічного працівника. Представлено розроблені практичні заняття. Підготовлений авторами навчальний посібник знадобиться науково-педагогічним працівникам, аспірантам та всім тим, хто прагне працювати у ролі викладача ЗВО.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навчальний посібник / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, О. В. Плахотнік, Є. С. Спіцин, М. В. Жиленко / за заг. ред. А. А. Марушкевич. – К. : ВПЦ "Київський університет". 2018. – 202 с.