Дослідження вмісту окремих макро- і мікроелементів у біологічних тканинах щурів за хронічного навантаження організму наноматеріалами TiO2 та ZnO

Дата
2021
Автори
Романенко Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено результати експериментальних досліджень характеристичних спектрів зразків шерсті та крові щурів. В дослідженнях використовувався рентгенофлуоресцентний метод. Для більш точного аналізу рентгенофлуоресцентних спектрів було вдосконалено відповідне програмне забезпечення. В результаті на основі отриманих даних визначено вміст елементів Ti та Zn за хронічного навантаження наночастинка TiO2 та ZnO за допомогою спектрометра виробництва ТОВ ”ЕЛВАТЕХ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Романенко К. В. Дослідження вмісту окремих макро- і мікроелементів у біологічних тканинах щурів за хронічного навантаження організму наноматеріалами TiO2 та ZnO : випускна кваліфікаційна робота магістра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Романенко Катерина Володимирівна. - Київ, 2021. - 37 с.