Євроінтеграційна політика Чеської Республіки

Дата
2016
Автори
Кузнєцова Квтерина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження стало основою для вирішення наукового питання, що полягає в з’ясуванні особливостей формування та реалізації євроінтеграційної політики Чеської Республіки. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що попри те, що на початку 1990-х рр. більшість чеських політичних акторів поділяли ідеї «повернення до Заходу» та «ліберальної демократії», відмінності в їхньому баченні моделей геополітичної орієнтації Чеської Республіки дозволяють виокремити взаємодію трьох головних зовнішньополітичних ідеологій у процесі прийняття зовнішньополітичних рішень: атлантизм (НАТО, США), який сповідувала в основному Громадянська демократична партія; континенталізм (ЄС, Німеччина), прихильником якої, насамперед, була Чеська соціал-демократична партія та автономізм (суверенітет, нейтралітет, ОБСЄ, Росія, Китай), репрезентований позицією комуністів. У результаті дослідження було доведено, що сприйняття ЄС як раціонального інструменту Чехії для досягнення прогресу в широкому сенсі, а також як можливість зрівнятися у розвитку з успішними країнами, актуальне для всіх політичних акторів як до вступу Чеської Республіки до ЄС, так і при формуванні своєї зовнішньополітичної стратегії після набуття членства в цій організації.ізне тлумачення сутності «ліберальної демократії» призвело до появи в чеському політикумі двох ідеологічних течій, які мали істотний вплив на бачення зовнішньополітичних пріоритетів Чеської Республіки: економічного універсалізму (спрямованого на усунення інституційних перешкод для вільного потоку товарів, послуг, грошей) та морального універсалізму (орієнтованого на поширення демократії та захист прав людини, що є пріоритетом у зовнішній політиці). Курс Чеської Республіки на вступ до ЄС характеризувався своєю послідовністю. Попри зміни політичного керівництва в Чехії зберігалась ієрархія в зовнішньополітичних пріоритетах, а сам процес відрізнявся тільки ступенем інтенсивності. Процес набуття членства в ЄС, який офіційно розпочався поданням у 1996 р. заявки на вступ до ЄС, успішно завершився рішенням Європейської Ради щодо прийняття 10 нових країн у ЄС 1 травня 2004 р., у тому числі й Чеської Республіки. Головними цілями Чеської Республіки після набуття членства в ЄС залишаються збереження державного суверенітету, забезпечення національної безпеки, національної ідентичності й подальше процвітання та благополуччя її громадян. Членство в ЄС розглядається чеськими політиками як важливий інструмент для їхньої реалізації. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що після набуття членства в ЄС у євроінтеграційній політиці Чеської Республіки найбільш чутливим виявилось питання збереження національного суверенітету, яке найгостріше постало під час дискусій щодо вступу Чехії до Шенгенської зони та введення євро.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Кузнєцова К. І. Євроінтеграційна політика Чеської Республіки : дис. ...канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кузнєцова Катерина Ігорівна. - Київ, 2016. – 202 с.
Зібрання