Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування

Дата
2017
Автори
Цепкало Олексій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено вирішенню проблеми навчання майбутніх фахівців з машинобудування комунікативних стратегій професійно-спрямованого англомовного писемного спілкування. У роботі визначено сутність стратегічної компетентності як компонента іншомовної освіти студентів технічних спеціальностей ВНЗ, встановлено потреби в письмовій англомовній комунікації у студентів технічних спеціальностей у ситуації науково-дослідної роботи. Уточнено поняття «комунікативні стратегії» у мовній підготовці студентів технічного ВНЗ. Визначено потреби студентів технічних спеціальностей у ситуації науково-дослідної роботи, виділено основні комунікативні наміри та вміння, які вдосконалюються студентами під час навчання. Конкретизовано цілі та зміст навчання професійно спрямованого писемного спілкування студентів бакалаврів. Проаналізовано особливості професійно спрямованого іншомовного писемного спілкування майбутніх машинобудівників у ситуації дипломного проектування. Схарактеризовано лінгвальні та екстралінгвальні особливості текстів англомовної патентної документації, яка використовується у якості засобу навчання писемного мовлення. Розроблено модель процесу навчання комунікативних стратегій англомовного професійно спрямованого спілкування. Експериментально доведено ефективність впровадженої методики та визначено її оптимальний варіант. Сформульовано методичні рекомендації щодо навчання майбутніх фахівців з машинобудування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Цепкало О. В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) / Цепкало Олексій Володимирович. – Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання