Особливості функціонування виборчих систем в пострадянських країнах (на прикладі Російської Федерації, Республіки Білорусь, України)

Дата
2021
Автори
Хомутовська Олександра
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виборча система є важливим і обов'язковим елементом демократичного політичного режиму. Формування парламенту – насамперед пов'язане з функціонуванням виборчої системи в кожній країні. Весь спектр політико-правових проблем у частині розвитку не лише законодавчої влади, а й системи державної влади в цілому впливає на: становлення і розвиток партійної системи, політичної структуризації суспільства, демократизації державної влади, збалансування політичної системи тощо. Вибори є не тільки основоположним інститутом сучасних розвинутих держав, а й пріоритетною формою безпосередньої демократії. Об"єднуючим фактором, який зумовлює дослідження саме виборчих систем Російської Федерації, Республіки Білорусь та України є, безумовно, те, що всі ці держави свій шлях незалежності розпочинали на підґрунті радянського виборчого законодавства. В цьому контексті цікавим видається дослідження векторів розвитку кожної виборчої системи означених країн і аналіз змін до виборчого законодавства за період незалежності з огляду на спільну вихідну точку такого шляху.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Хомутовська О. Особливості функціонування виборчих систем в пострадянських країнах (на прикладі Російської Федерації, Республіки Білорусь, України) : кваліфікаційна робота магістра : 052 Політологія / Олександра Хомутовська. - Київ, 2021. - 86 с.