Система підтримки процесу розробки робочих програм навчальних дисциплін для закладів вищої освіти

Дата
2023
Автори
Безух Дмитро
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом даної роботи є процес розробки робочих програм навчальних дисциплін (РПНД) для закладів вищої освіти (ЗВО). Предметом роботи є система, для автоматизації процесу розробки РПНД, підтримки та надання актуальної інформації про освітні програми та їх складові, документообіг робочих програм. Метою кваліфікаційної роботи є проєктування та розробка системи для автоматизації процесу створення РПНД та реалізації в ній основних засобів збереження, обробки та передачі інформації. Методи розроблення: комп’ютерне моделювання, проєктування баз даних, розробка системи на основі моделі за допомогою ітеративної методології. Інструменти розроблення: інтегроване середовище розробки Visual Studio 2022, Visual Studio Code, SQL Server Management Studio. Результати роботи: розглянуто процес розробки РПНД, визначено способи автоматизації даного процесу, проаналізовано наявні системи, які призначені для автоматизації управління навчальним закладом, розроблено інтерфейс користувача, спроєктовано та реалізовано БД, розроблено систему для підтримки процесу розробки РПНД для ЗВО та розгорнуто її в хмарному середовищі Microsoft Azure. Розроблений програмний засіб може використовуватись для підтримки освітнього процесу у закладах вищої освіти. Ключові слова: АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, БАЗА ДАНИХ, ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРОДУКТУ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ, ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Безух Д. Система підтримки процесу розробки робочих програм навчальних дисциплін для закладів вищої освіти : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Дмитро Безух. - Київ, 2023. - 91 с.