Охорона промислової власності за угодою TRIPS

Дата
2022
Автори
Бисьмак Іван Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Головним предметом дослідження магістерської роботи є правовий та інституційний механізм охорони промислової власності, який встановлений Угодою ТРІПС, та його вплив на міжнародно-правовий механізм охорони промислової власності в цілому. З цією метою приділено увагу, по-перше, теоретичним аспектам міжнародно-правової охорони промислової власності, таким як поняття промислової власності та історичний розвиток її міжнародно-правової охорони. По-друге, основний фокус дослідження зроблено на аналізі змісту самої Угоди ТРІПС, зокрема, таких її аспектів, як коло об’єктів промислової власності та мінімальні стандарти їх правової охорони, національний режим та режим найбільшого сприяння, забезпечення здійснення прав промислової власності та інституційний механізм охорони промислової власності в рамках СОТ. Нарешті, окрему увагу приділено проблемним питанням співвідношення норм Угоди ТРІПС з міжнародними договорами, які адмініструються ВОІВ, та директивами ЄС, а також аналізу відповідності стандартам Угоди ТРІПС національного законодавства України. З приводу кожного з розглянутих в магістерській роботі питань автором надано власне бачення окремих теоретичних понять або практичні рекомендації з вдосконалення національного законодавства або адміністративної практики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бисьмак І. І. Охорона промислової власності за угодою TRIPS : магістерська робота : 081 Право / Бисьмак Іван Іванович. - Київ, 2022. - 78 с.