Моделі та методи розв'язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу

Дата
2018
Автори
Махно Михайло Федотович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена розробці та практичному впровадженню методів і алгоритмів розв’язування задач розподілу часового ресурсу при складанні розкладів виконання сукупності робіт з нечітко заданими ресурсними обмеженнями та термінами виконання, формалізації підходів для моделювання поведінки динамічних процесів з урахуванням зміни темпів плину часу. У дисертації проведено дослідження та розробка моделей, методів і алгоритмів для розв’язання оптимізаційних задач часового розподілу з обмеженнями на ресурси, заданими у вигляді нечітких трикутних чисел. В роботі наведено класифікацію задач теорії розкладів залежно від різних характеристик, викладено математичні постановки оптимізаційних задач розподілу часового ресурсу, сформульовано загальну постановку задачі складання розкладу в термінах лінійного цілочисельного програмування, наведено постановку та спосіб розв’язання задачі оптимальної рекомбінації виконання заданої сукупності робіт. Сформульовано нечітку задачу про рюкзак як засіб розподілу нечітко визначеного часового ресурсу. Запропоновано нову схему реалізації жадібного алгоритму для розв’язування задач розподілу та рекомбінації. Наведено основні положення про нечіткі величини та способи їх формалізації. Розглянуто принцип формування нечіткого розв’язку Белмана- Заде для нечітких задач лінійного програмування. Проведено огляд властивостей та методів розв’язування чітких оптимізаційних задач розподілу ресурсів, визначено методику їх розв’язання як задач складання розкладу. При розв’язанні задач, в яких виникає необхідність в реалізації розподілу часового ресурсу, запропоновано враховувати нерівномірність плину часу при виконанні сукупності робіт. Формалізація зміни темпів витрат часу проводиться з урахуванням суб’єктивного оцінювання швидкості відліку часових інтервалів одиничної довжини. Визначено поняття структурованих нечітких чисел на основі побудови агрегатних функцій належності спеціальних нечітких множин. Розглянуто приклади практичного розв’язування задач оптимального розподілу часового ресурсу. Проведено комп’ютерне моделювання динаміки розподілу часового ресурсу при імітації процесів тестування. Розроблено систему для проведення дистанційного online-тестування для визначення рівнів підготовки учасників тестувань та моделювання їх поведінки. Описано її можливості та вимоги для використання. Розглянуто задачу формування розкладу занять академічних груп та викладачів вищого навчального закладу у вигляді задачі дискретної оптимізації за умов обмеженості часових ресурсів і заданого аудиторного фонду. Запропоновано та впроваджено програмну реалі-зацію способу формування розкладу з урахуванням наявних обсягів аудитор-ного фонду.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Махно М. Ф. Моделі та методи розв'язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу : дис. ... канд. тех. наук : 01.05.04 – системний аналiз i теорiя оптимальних рішень / Махно Михайло Федотович. - Київ, 2018. – 145 с.
Зібрання