Символізм як «конкретна метафізика» у філософії П. Флоренського

Дата
2016
Автори
Василенко Юлія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено виявленню конкретно-метафізичного осердя філософії П. Флоренського та символізму як її граничного здійснення. В дослідженні конкретна метафізика розглянута як філософське вираження та осмислення ключових ідей православної традиції та її смислового ядра – ісихазму. В цьому сенсі символізм розкривається в значенні умови набуття розколеною структурою світу її логосної цілісності. Визначається, що іконопис як конкретна метафізика світла, ознаменовує собою відкритість земних площин до наповнення глибиною ідеальних сутностей. Тому ікона постає ключем до виявлення специфіки православної антропології та сотеріології. Аритмологія та обернена перспектива як способи осягнення світу, надають останньому можливостей відбутися в його онтологічному значенні, найдостеменніше оприявлення якого здійснюється в просторі Культу. Ключові слова: символізм, конкретна метафізика, ікона, первинна онтологія, обернена перспектива, світлове буття, аритмологія, вивернутий простір, культ, синергійна діяльність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Василенко Ю. В. Символізм як «конкретна метафізика» у філософії П. Флоренського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Василенко Юлія Володимирівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання