Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні

Дата
2022
Автори
Стрижавська Катерина Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розвитку ринку цінних паперів в Україні.У роботі дана оцінка сучасному стану функціонування елементів інфраструктури ринку цінних паперів України за 2016–2021 рр. Зроблено висновок, що аналіз ринку цінних паперів в Україні засвідчує змінну динаміку його розвитку. Аналіз свідчить про різну реакцію біржового та позабіржового секторів ринку на існуючіі економічні кризи. Біржовий сегмент є досить стійким до кризових тенденцій та відповідно реагує на зміни в економічній площині.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Стрижавська К.В. Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Стрижавська Катерина Василівна. - Київ, 2022. - 71 с.