Вебзастосунок для організації процесу працевлаштування

Дата
2023
Автори
Білінська Софія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи було проєктування та розробка програмного продукту для автоматизації процесу працевлаштування, що дає можливість полегшити спосіб пошуку роботи та збільшити ефективність процесу найму працівників. У роботі було розглянуто наявні існуючі системи для автоматизацій HR-процесів, досліджено різні технології для проєктування та розробки застосунків. Апробовано різні архітектурні шаблони, які зробили вебзастосунок більш гнучким. Спроєктовано та реалізовано базу даних, на основі якої відбувалась розробка серверної частини, а для написання серверної частини було обрано ASP.NET Core Web API. Розроблено дизайн застосунку та створено клієнтську частину за допомогою фреймворка Angular. Також проведено тестування клієнтської та серверної частини застосунку. Розроблений програмний продукт може застосовуватись компаніями, які займаються пошуком та наймом нових працівників та людьми, які знаходяться у пошуку роботи. Ключові слова : ASP.NET, ANGULAR, TYPESCRIPT, ENTITYFRAMEWORK, WEBAPI, CQRS, вебзастосунок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Білінська С. Вебзастосунок для організації процесу працевлаштування : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Білінська Софія. – Київ, 2023. – 56 с.