Синтез азо-бензоксазолів та дослідження нелінійно-оптичних властивостей полімерних композитів на їх основі

Дата
2021
Автори
Побігайленко Валерія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена синтезу серії нових азобензоксазолів, дослідженню можливості подальшого одержання на їх основі метакрилвмісних мономерів, а також фотохімічних процесів у азогетероциклічних сполуках. Ці сполуки можуть слугувати для запису та збереження інформації, що в свою чергу може вважатися однією з провідних галузей індустрії фоточутливих матеріалів. Створення полімерного матеріалу на основі азо-бензоксазолів, які будуть мати гарні експлуатаційні характеристики: розчинність, плівкоутворючі властивості при збережені високої фоточутливості, є принципово важливою задачею для розширення ряду фотоактивних матеріалів для промисловості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Побігайленко В. І. Синтез азо-бензоксазолів та дослідження нелінійно-оптичних властивостей полімерних композитів на їх основі : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Побігайленко Валерія Ігорівна. - Київ, 2021. - 44 с.