Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів

Дата
2018
Автори
Ма Мінь
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації теоретично обґрунтовано, практично розроблено та експериментально перевірено методику навчання студентів мовних спеціальностей усного китайського діалогічного мовлення на середньому рівні. Обґрунтовано й розроблено підсистему завдань і вправ для навчання усного китайського діалогічного мовлення в межах виділених видів діалогічної взаємодії, яка реалізується в 3 етапи: етап І - робота з діалогами-зразками, етап ІІ – варіювання та трансформації діалогів для досягнення комунікативної мети, етап ІІІ - конструювання креативних, імпровізованих діалогів, підтримування діалогічної взаємодії різних типів. Розроблено лінгводидактичну модель (у двох варіантах – синкретному та дискретному) навчання усного китайського діалогічного мовлення студентів синологів на середньому етапі мовної підготовки. У ході експерименту встановлено ефективність авторської методики у цілому, а також доведено перевагу варіанту моделі дискретного навчання діалогічних взаємодій. Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою статистичного методу Манна-Уїтні. Сформульовано методичні рекомендації щодо навчання майбутніх філологів усного китайського діалогічного мовлення за авторською методикою.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Ма Мінь Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ма Мінь ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с.
Зібрання