Трансформація механізму фінансування Збройних Сил в умовах євроатлантичної інтеграції

Дата
2022
Автори
Пахольчук Вадим Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних засад фінансового механізму Збройних Сил України в умовах їх реформування. У дисертації розкрито сутність та запропоновано визначення фінансового механізму Збройних Сил України, що являє собою сукупність методів, форм, інструментів та важелів впливу на систему суспільних відносин для розподілу і перерозподілу ресурсів з метою досягнення соціально-економічного розвитку. З його допомогою здійснюються розподіл та перерозподіл наявних фінансових ресурсів для матеріального забезпечення підрозділів Збройних Сил. У результаті систематизації та критичного порівняння наявних підходів до визначення фінансового механізму та його складових вдалося провести декомпозицію та оцінювання їх складових елементів, що і дало нам змогу сформулювати найбільш повне визначення. Було обґрунтовано порядок реалізації фінансовим механізмом своїх функцій за допомогою застосування наявних нструментів. За результатами аналізу коефіцієнтів ризику та побудови лінійних моделей було обґрунтовано існування залежностей між видатками на Збройні Сили та розвитком економіки. Враховуючи складну військово-політичну ситуацію, що складається у державі, розбудова сильної армії є запорукою забезпечення стабільності у регіоні, інвестиційної привабливості України, а також збереження необхідних темпів зростання економіки. Хоча багато науковців зазначає, що мілітаризація економіки стримує темпи її зростання, автор доводить, що вона може також стати і каталізатором інноваційної діяльності, побудови промисловості й машинобудування, стимулом розвитку інформаційних технологій, а також такого напряму, як кібербезпека. Запропоновано напрями та способи організації єдиної інформаційної системи Збройних Сил за допомогою організацій регульованого конкурентного ринку програмного забезпечення, що дасть змогу прискорити темпи впровадження програмного продукту, зберігши вимоги до уніфікації процесів, каналів зв’язку, захисту інформації, а також технічних засобів. За допомогою порівняння наявних інформаційних потоків було виявлено канали обміну даними, які дублюють інформацію та не розкривають її у повному обсязі, а отже, не виконують свої прямі функції та призначення. Установлено, що точність побудови фінансових планів і прогнозів для середньо- та довгострокового планування не відповідає вимогам. Виходячи з отриманих результатів розробилено та запропоновано до використання метамодель, що охоплює підходи класичного машинного навчання та аналізу часових рядів. Для підвищення точності прогнозу, серед іншого і на місячних та річних циклах, запропоновано поєднувати підходи експоненційного згладжування, дерева ухвалення рішень, бустінг і лінійні регресії. У результаті дослідження підходів до оцінювання ефективності бюджетних організацій розроблено систему інтегральних показників, яка у разі доповнення ресурсами, які використовує організація для досягнення своїх цілей, може давати кластерну оцінку ефективності їх діяльності у розрізі оцінюваних напрямів. Цей підхід є універсальним і може застосовуватися і поза межами Збройних Сил.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Пахольчук В.В. Трансформація механізму фінансування Збройних Сил в умовах євроатлантичної інтеграції : дис. ...д-ра філос. наук : 072- фінанси, банківська справа та страхування / Пахольчук Вадим Володимирович. - Київ, 2022. – 302 с.
Зібрання