Лінійна регресія з параметрами у формі нечітких чисел типу-2

Дата
2023
Автори
Пікула Богдан Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено задачу побудови лінійної регресії з параметрами в формі нечітких чисел типу-2. Сформульовано постановку задачі та запропоновано методи розв'язання, зокрема такі, що засновані на інтервальному підході, на алгоритмах оптимізації та на методах нечіткої логіки. Використання нечітких чисел типу-2 у лінійній регресії дозволяє враховувати нечіткість даних та отримувати більш адекватні моделі для прогнозування та аналізу залежностей між змінними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Пікула Б. А. Лінійна регресія з параметрами у формі нечітких чисел типу-2 : кваліфікаційна робота ... магістра : 124 Системний аналіз / Пікула Богдан Андрійович. - Київ, 2023. - 32 с.