Розвиток дискурсу відчуження в історії соціального теоретизування

Дата
2021
Автори
Петрик Лев Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі було проаналізовано дискурс поняття «відчуження» протягом історії соціогуманітарної думки та соціології. Зокрема, увагу було звернено, по-перше, на протосоціологічні концепції, поширені в доіндустріальних суспільствах: «відчуження» як релігійне, правове і філософське явище. По-друге, на соціологічні й соціогуманітарні зображення відчуження в контексті: марксизму, французької класичної соціології, неокантіанства, психоаналізу, екзистенціалізму та критичної теорії. По-третє, на соціальне теоретизування в концептуальних рамках: масового суспільства, неузгодженості суспільної структури, настання постмодерності. У роботі вдалося з’єднати у моноліт різні підходи до «відчуження», побачити не окремі, відсторонені концепти, а єдине ціле; відслідкувати взаємозалежність та взаємовплив щодо «відчуження» учених і філософів різних шкіл, напрямків, теорій. Таким чином, дискурс «відчуження» має насправді набагато більше спільного, аніж окремого, і це є доказом того, що історія ідей ніколи не стоїть на місці, постійно розвиваючись і зазнаючи нових форм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Петрик Л. С. Розвиток дискурсу відчуження в історії соціального теоретизування : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Петрик Лев Сергійович. - Київ, 2021. - 52 с.