Обгрунтування зон санітарної охорони водозабору МКП “Водоканал” м. Коростишів

Дата
2023
Автори
Пустовойтова Марія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Встановлення ефективних зон санітарної охорони є задачою, що є одним із найбільш важливих елементів у системі забезпечення якісного водопостачання та мінімізації ризиків для здоров’я населення. В ході дослідження території водозабірної ділянки Коростишівського МКП “Водоканал”, був проведений не лише аналіз поточного стану загальних природних умов, а й проведено розрахунок зон санітарної охорони для ряду водозабірних свердловин, що експлуатують водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід і їх кори вивітрювання. Горизонт має широке розповсюдження в районі дослідження та належить до верхньої тріщинуватої зони кристалічних порід. Підземні води, що належать горизонту є основним джерелом централізованого водопостачання м. Коростишів та прилеглих населених пунктів. Оптимальність видобутку підземних вод водозабором Коростишівського МКП «Водоканал» доводиться його багаторічною експлуатацією і є ще однією причиною для забезпечнення максимально можливого захисту водозабору. З метою пошуку найбільш ефективного шляху захисту водозабору було застосовано два підходи для обчислення зон санітарної охорони: за умов наявності руху підземних вод та без нього, в умовах артезіанського басейну. Це є актуальним, так як фактор руху підземних вод значно впливає на конфігурацію поясів ЗСО. Що і було підтверджено результатами проведених розрахунків. Отримані результати дуже різняться, але враховуючи той факт, що значення ухилу на досліджуваній території є мінімальним, а в деяких випадках (наприклад у свердловині №23) є настільки незначним, що ним можна повністю знехтувати отримані, з урахуванням руху підземних вод, конфігураційні форми ЗСО будуть вважатися недоцільними до використання. Тоді як встановлення ЗСО за визначеними, без врахування руху підземних вод, параметрами буде набагато ефективніше. Останнє може бути обґрунтовано відсутністю суттєвих ризиків зміни еколого-геологічних умов території, та достатньо простими сучасними геологічними умовами, що у сукупності із дотриманням усіх заходів передбачених при наявності зон санітарної охорони може ще тривалий час сприяти стабільному водопостачанню питної води населенню м. Коростишів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Пустовойтова М. Обгрунтування зон санітарної охорони водозабору МКП “Водоканал” м. Коростишів : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Пустовойтова Марія. - Київ, 2023. - 48 с.